Vad är ett maxbud?

Ett maxbud är ett bud som höjs per automatik av Tradera i samband med att andra medlemmar bjuder i annonsen. Om medlemmen som lagt ett maxbud blir överbjuden höjs budet ett steg i budstegen, alltså endast så mycket som krävs för att man ska ha det högsta budet i auktionen. Så länge ingen annan har bjudit över det lagda maxbud stannar budet på det lägsta möjliga beloppet.

Ett maxbud lägger du genom att skriva i ett valfritt belopp, som är högre än det förifyllda, i budrutan och klickar på lägg bud.

Exempel – Lisa hittar en annons där budgivningen just nu är på 17 kr. Lisa är beredd att betala 100 kr för objektet, hon skriver in 100 kr i budrutan och bekräftar budet. Lisa leder då budgivningen på 18 kr. Peter är också intresserad av annonsen och lägger ett bud på 19 kr kommer in, Lisas bud hoppar då automatiskt upp ett steg i budstegen till 20 kr, eftersom hon har ett maxbud.
Peter lägger då ett eget maxbud, på 75 kr, vilket får Lisas bud att hoppa upp ett snäpp till. Hon leder nu budgivningen på 80 kr. Inga fler bud kommer in, Lisa vinner auktionen.