Klarnas säljarskydd för privatkunder

Tre snabba

Säljskyddet finns förklarat i fullständig version längre ned på sidan.

 • När köparen bekräftat köpet med Klarna, garanterar Klarna att du får betalt – oavsett om köparen sedan betalar eller inte
 • När du säljer med Klarna behöver du inte lämna ut några bankuppgifter till köparen. Alla betalningar sker genom Klarna
 • För att täckas av säljskyddet behöver du som säljare bl.a. skicka spårbart via Schenker eller DHL

När behöver jag säljskyddet?

Vi rekommenderar att man nyttjar Klarnas säljskydd när man säljer något av ett högt värde. Exempelvis om du säljer en telefon, ett dyrbart samlarobjekt eller en exklusiv klocka. Du definierar själv vad som är att betrakta av högre värde. Kontakta oss om du är osäker eller sök på liknande produkter!

Men! Att sälja utan säljskydd är inte att betrakta som osäkert, utan se det mer som ett utökat skydd när du vill sälja något av högre värde.


Sälj tryggt med Klarna

När du säljer med Klarna på Tradera garanterar Klarna att du får betalt, oavsett om köparen betalar eller inte. Du vet att du kommer få betalt så fort du fått ett mail från oss där vi berättar att köpet är bekräftat. Har du inte fått det mailet, har köparen inte ännu bekräftat köpet.

För fullständiga villkor, se längre ned på sidan.

Behåll dina uppgifter för dig själv

När du säljer med Klarna behöver du inte lämna ut några bankuppgifter till köparen. Alla betalningar sker genom Klarna.

Vad täcks av skyddet?

Du måste skicka den vara eller de varorna som du har angivit i annonsen och i det skick som beskrivits i annonsen. Eventuella defekter måste beskrivas i annonsen.Skyddet gäller för fysiska varor. Säljarskyddet gäller inte vid försäljning av immateriella objekt, olika typer av tjänster, byggnader och boningshus, alla typer av fordon, specialtillverkade varor, presentkort, evenemangs- och kulturbiljetter, transporttjänster samt andra liknande varor eller tjänster.

När måste du skicka varan?

Du måste skicka varorna inom 3 dagar från det att du får bekräftelse från Tradera att köparen har betalat varan.

Hur måste du skicka varan?

Du måste skicka varan till den adress som Klarna har godkänt när kunden genomförde köpet. Den godkända adressen finns i mailet från Tradera som bekräftar att köparen har betalat och i Mitt Tradera. Varan måste skickas med spårningsnummer och du måste spara det under två månaders tid efter leverans. Om det sker ett leveransfel måste du göra en reklamation till logistikbolaget.

Vad gäller vid returer?

Om du kommer överens med köparen om retur ska du registrera returen i Mitt Tradera samma dag. Om du får varan eller varorna i retur är du skyldig att ansvara för dem under 14 dagar från det att du mottagit returen. Om köparen begär ny leverans under denna 14-dagarsperiod måste du skicka ut varorna på nytt på köparens bekostnad.

Vad gör du om det uppstår en tvist med köparen?

Om det uppkommer en tvist på grund av att köparen inte har fått sina varor, inte gjort beställningen eller när köparen anser att varorna avviker avsevärt från beskrivningen i annonsen måste du besvara Klarna inom 5 dagar.

Vad gäller för varor för 1500 kr och mer?

Om du säljer varor för 1500 kr eller mer ska logistikbolaget kontrollera legitimation vid utlämnandet. Du måste också säkerställa att logistikbolaget sparar denna information. Försändelsen ska även vara försäkrad för motsvarande varuvärde.

Om du behöver hjälp

Du kan få hjälp vid tvister, felaktiga betalningar eller vid andra frågor hos Klarnas kundservice. Vi hjälper dig gärna.

 

Fullständiga villkor

Denna policy utgör en del av Avtalet för Klarna Marketplace för handel på Traderas Marknadsplats (”Avtalet”). Policyn gäller mellan dig som säljare och Klarna när du säljer på Traderas marknadsplats och du skickar varorna till köparen med en extern transportör (”Logistikbolaget”). Definitioner och uttryck som används i Avtalet har i förekommande fall samma betydelse i denna policy. Policyn innebär att du som säljare, för det fall du uppfyller nedan uppställda krav, inte kommer att bli återbetalningsskyldig på den grunden att köparen anför antingen (i) att köpta varor inte har levererats (ii) någon annan har lagt beställningen, eller (iii) att köpta varor avsevärt avviker från den beskrivning som du har lämnat (”Säljarskyddet”)

Policyn gäller under förutsättning att det huvudsakliga ändamålet med din försäljning faller utanför näringsverksamhet.

Om du inte följer denna policy i sin helhet har Klarna rätt att återföra berörd Transaktion till dig som säljare.

Klarna förbehåller sig rätten att ändra denna policy efter behov.

 

Villkor för att Säljarskyddet ska vara tillämpligt

För att Säljarskyddet ska vara tillämpligt ska följande villkor vara uppfyllda:

 1. Försäljningen måste avse fysiska produkter. Säljarskyddet gäller inte vid försäljning av immateriella objekt, olika typer av tjänster, byggnader och boningshus, alla typer av fordon, specialtillverkade varor, presentkort, evenemangs- och kulturbiljetter, transporttjänster samt andra liknande varor eller tjänster.
 2. Du är skyldig att skicka den vara/de varorna som du har angivit i annonsen eller vad som annars måste anses följa av avtalet med köparen. Eventuella defekter ska tydligt redovisas i annonsen. För det fall det uppkommer en tvist om varans/varornas äkthet, eller om köparen anger att köparen har mottagit defekta varor, är det du som säljare som måste styrka varan/varorna var i felfritt skick och i överensstämmande med annonsen när du skickade dem.
 3. För det fall din annons innehåller bilder på produkten så ska bilden/bilderna överensstämma med den vara/de varorna som du säljare. Tänk på att det inte är tillåtet att använda andra säljares, eller företags bilder utan upphovsrättshavarens tillstånd
 4. För att aktivera Transaktionen är du skyldig att markera ordern som skickad via Mitt Konto på Marknadsplatsen samma dag som du skickar varan/varorna.
 5. Varorna ska skickas inom 3 dagar från det att du har aktiverat transaktion
 6. Du är skyldig att skicka varorna till den av Klarna vid köpetillfället godkända adressen.
  1. För det fall att det uppkommer en tvist på grund av att köparen inte har fått sina varor, att varorna avsevärt avviker från avtalet, att köparen har betalat direkt till säljaren eller att köparen inte har lagt beställningen och du har blivit meddelad av Klarna om dessa invändningar eller kommit med ytterligare invändningar, måste du inom 5 dagar besvara dessa invändningar och/eller inkomma till Klarna med ytterligare information.
 7. Varan ska skickas med spårningsnummer. Spårningsnumret måste sparas och på anfordran kunna uppvisas under två månaders tid efter leverans.
 8. För Transaktioner med ordervärde på 1500 kr eller mer ska Logistikbolaget som du använder genomföra legitimationskontroll vid utlämnandet. Du måste också säkerställa att Logistikbolaget sparar denna information. Försändelsen ska även vara försäkrad för motsvarande varuvärde.
 9. I fall av leveransfel måste du inkomma med en reklamation till Logistikbolaget. Ärendenummer på reklamationen samt Logistikbolagets bedömning i ärendet ska skickas till Klarna på begäran. För de fall du får ersättning från Logistikbolaget kommer Klarna att återföra berörd Transaktion till dig.
 10. I fall du överenskommer med köparen om retur ska du registrera returen i Mitt Tradera samma dag som du mottar den.
 11. Om du får varan/varorna i retur är du, oavsett om du och köparen har kommit överens om att retur ska ske eller inte, skyldig att ansvara för dessa och hålla dem i din vård under 14 dagar från det att du mottagit returen. För det fall att köparen begär ny leverans under denna 14 – dagarsperiod måste du skicka ut varorna på nytt på köparens bekostnad.

Om (i) du som säljare och köparen inte kan komma överens, eller (ii) om du som säljare och Klarna inte kan komma överens, eller (iii) om du inte har uppfyllt punkterna 1- 10 ovan, men ändå anser att du ska få betalt, står det dig som säljare, köparen eller Klarna att fritt hitta andra lösningar enligt gällande lagstiftning.