Känn din kund - Företag

Vilka uppgifter behöver vi ange för att genomgå verifieringen? 

Styrelsemedlemmar

Personuppgifter på samtliga som är listade i bolagsverket som styrelseledamöter 

Ägare

Personer/företag som äger 25% eller mer av bolaget behöver listas för att verifikationen ska gå igenom. Om inga delägare äger 25% eller mer så räcker det med att ange en styrelseledamot.

Vad anger enskild firma?

För enskild firma så anges firmatecknaren både som styrelseledamot och ägare