Känn din kund - Företag

Vilka uppgifter behöver vi ange för att genomgå verifieringen? 

Styrelsemedlemmar

Personuppgifter på samtliga som är listade i bolagsverket som styrelseledamöter 

Ägare

Personer/företag som äger 25% eller mer av bolaget behöver listas för att verifikationen ska gå igenom. Om inga delägare äger 25% eller mer så räcker det med att ange en styrelseledamot.

Dokument

Ni kommer även bli ombedda att skicka med följande dokument

 • ID-handling för den som är listad som ägare
   
  • Bild på båda sidor av körkort/ID-kort eller hela uppslaget om det är bild på pass
  • Bilden får ej vara beskärd
  • Får ej vara i svartvitt
 • Registreringsbevis
 • Letter of authorization

  • Behöver endast bifogas om kontaktpersonen ni anger inte är en av ägarna eller styrelsemedlemmarna

Vad anger enskild firma?

Enskilda firmor går igenom samma verifiering som en privatperson.