Prisförändringar för företagssäljare

Från och med den 1:a april 2018 förändrar vi maximala debiteringen per annons.

  • Maxtaket för provisionsavgiften blir 160 kr per annons
  • Tillvalet Highlight kostar 15 kr per annons

  • Tidigare

    • Max 120 kr per annons
  • Nytt från 1:a april

    • Max 160 kr per annons *

     

*Ingen övre beloppsgräns för provisionsavgiften vid försäljning av domännamn.
Alla avgifter är angivna exklusive moms. 


Vanliga frågor och svar

När kommer prislistan ändras?
Från och med den 1:a april 2018

Kommer hela prislistan ändras?
Vi ändrar inte hela prislistan utan endast det du kan läsa om ovan. Den övriga prislistan är oförändrad.

Vad händer om jag lägger upp en annons i mars som avslutas i april?
Alla annonser som startas i mars debiteras provision enligt den tidigare prislistan.

Varför ändrar ni maxtaket för provisionsavgiften från 120 kr till 160 kr?
Vi vill fortsätta utveckla vår sajt och göra den ännu bättre för dig som medlem.

Varför förändras priset för de som säljer dyrare varor?
Vi har sett över vår prissättning i sin helhet och funnit att denna förändring var mest gångbar och att den endast påverkar en minoritet av våra medlemmar.