PostNord - My Pack Home Small

Genom att beställa frakt för ditt föremål via Traderas webbplats, ingår du avtal med Tradera gällande Traderas administration av bl.a. din beställning och information om frakten till köpare av ditt föremål på Traderas webbplats. För Traderas administration av frakten gäller villkoren i Traderas Användaravtal.

För frakttjänsten tillämpas PostNord's vid var tid gällande produktspecifika villkor som du godkänner i samband med din beställning av frakttjänsten. För PostNord's produkter tillämpas därutöver PostNord's vid varje tidpunkt gällande allmänna kundvilkor ("PAKN") .

Du betalar för beställd frakt direkt till Tradera. Notera att den information du fyller i om ditt föremål [på Traderas webbplats] utgör underlag för beräkning av fraktavgiften. För det fall du fyller i felaktig information gällande exempelvis mått eller vikt kommer den verkliga fraktavgiften inte motsvara den beräknade fraktavgiften. Om den verkliga fraktavgiften överstiger den beräknade fraktavgiften kommer mellanskillnaden att debiteras dig i efterhand t.ex. genom att adderas till din nästkommande faktura från Tradera. Din betalning av frakten ska ske i enlighet med betalningsvillkoren i Traderas Användaravtal.

Letar du efter vår FAQ sektion för PostNord? Klicka här