Godkänt kvitto för verifiering

Ett kvitto är en bekräftelse på att betalning har genomförts av en vara. Kvittot kan både vara i pappersformat (kvitto från butik) eller finnas i digitalt format (PDF).

Vad behöver framgå av mitt kvitto?

  • Säljarens namn och adress
  • Datum
  • Varans namn gärna med tillhörande beskrivning och antal
  • Pris

Så här skickar du in kvittot till oss

Det kan vara bra att skicka in två bilder på kvittot. Bifoga en bild på kvittot där man tydligt ser ovan information. Bifoga ytterligare ett där man ser kvittot i sin helhet.

Klicka här för skicka in kvittona.