Lär känna säljaren

Innan du köper något på Tradera är det viktigt att du ”lär känna” säljaren. Titta alltid på säljarens omdömen för att få en bild av hur säljaren skött sina affärer hittills. Ta reda på så mycket som möjligt om säljaren.

Om säljaren har fått ett negativt omdöme har han eller hon haft möjlighet att besvara detta genom att lämna en kommentar till omdömet. Kommentaren syns under själva omdömet. Se till att du tar del av bådas syn på saken och skapa dig en egen uppfattning.

Var extra försiktig i de fall där du inte kan se någon historik, eller på annat sätt kan skapa dig en bra bild av säljaren – speciellt innan du bjuder på dyrare objekt eller väljer att köpa via fast pris.