Budtrissning

Det är tillåtet att bjuda på annonser du har för avsikt att köpa. Att bjuda på familjemedlemmar, vänner, kollegor eller andra närstående är inte tillåtet.

ExempelInformation

nej

Tillåtet

  • Robin lägger ett bud på en auktion från en utomstående säljare, i syfte att faktiskt köpa objektet

nej

Otillåtet

  • Annas flickvän lägger ett bud på Annas auktion i syfte att få ett högre slutpris då Anna inte vill sälja objektet för en för liten summa, med risk att gå med förlust
  • Johan lägger ett bud i en auktion men har inte för avsikt att köpa objektet


nej

Anledning till regeln:

    Budtrissning handlar om manipulation av försäljningspriset och kan innebära att en köpare får betala mer för ett objekt än vad hen skulle ha gjort om priset inte hade trissats upp.