Budtrissning

Det är tillåtet att bjuda på annonser du har för avsikt att köpa. Att bjuda på familjemedlemmar, vänner, kollegor eller andra närstående är inte tillåtet.

Varför har vi denna regel?

Budtrissning handlar om manipulation av försäljningspriset och kan innebära att en köpare får betala mer för ett objekt än vad hen skulle ha gjort om priset inte hade trissats upp.

            nej              
         
Otillåtet att göra

  • Annas flickvän lägger ett bud på Annas auktion i syfte att få ett högre slutpris då Anna inte vill sälja objektet för en för liten summa, med risk att gå med förlust
  • Johan lägger ett bud i en auktion men har inte för avsikt att köpa objektet

                          
         
Tillåtet att göra

  • Robin lägger ett bud på en auktion från en utomstående säljare, i syfte att faktiskt köpa objektet