Explosiva objekt och kemikalier

Försäljning av hälsovådliga och farliga varor är noggrant reglerad. Vissa varor får inte skickas med Posten eller andra transportföretag. Därför finns det begränsningar kring försäljningen av denna typ av objekt på Tradera.

Varför har vi denna regel?

Handel och import av hälsovådliga kemikalier är förbjuden eller reglerad i europeisk och nationell lagstiftning, därför är det inte tillåtet att sälja sådana produkter på Tradera. Många transportföretag begränsar möjligheten att transportera objekt som är explosiva eller lättantändliga. Det kan därför vara otillåtet att sälja vissa sådana objekt på Tradera. Läs gärna mer på myndigheten för samhällsskydd och beredskap och kemikalieinspektionen.

            nej              
         
Otillåtet att sälja

 • Gasol, fotogen och andra lättantändliga substanser
 • Tomma gasbehållare
 • Fyrverkerier och pyrotekniska anordningar
 • Bloss, tomtebloss, ljusraketer
 • Bensin och annat bränsle
 • En omonterad airbag, ratt med airbag, bältessträckare, gasgeneratorer till airbags samt utlösta airbags
 • Objekt som innehåller kemikalier och inte följer svensk eller europeisk lag
 • Tändstickor
 • Bekämpningsmedel

                          
         
Tillåtet att sälja, med restriktioner

 • Gasolkök så länge gasoltuben inte medföljer
 • Brandsläckare så länge de inte innehåller koltetraklorid eller är glasbrandsläckare och mässingsbrandsläckare med ett handtag format som ett ”T”
 • Objekt som innehåller kvicksilver behöver följa kemikalieinspektionens direktiv
 • Smycken eller smyckestillbehör som innehåller nickel, kadium eller bly så länge de följer de EU-direktiv som finns

                          
         
Tillåtet att sälja

 • Motorolja