Frakt och avgifter

Fraktkostnaden för objektet behöver vara uträknad på förhand och angiven i annonsens ruta för frakt. Det finns begränsningar kring vilka avgifter en säljare får debitera en köpare.

Varför har vi denna regel?

Denna regel hjälper köparna att förstå den totala kostnaden för ett objekt. Att ha rimliga och förutbestämda fraktkostnader ger bra förutsättningar för en lyckad försäljning. Oväntade avgifter som läggs på i efterhand leder ofta till att köpare blir missnöjd. Säljare får debitera rimliga fraktkostnader, inklusive porto, emballage och hanteringsavgift. Tradera reglerar inte exakt vad en säljare får eller inte får debitera, men vi tar hänsyn till anmälningar som inkommer från köpare. Samtliga avgifter ska anges i den totala fraktkostnaden.


Otillåtet att göra

Exempel på otillåtna fraktalternativ

 • Att erbjuda andra, eller friskriva sig ifrån vissa betalningsalternativ som ingår i Traderabetalning.
 • Att använda sig av fraktavgiften eller andra metoder i syfte att undvika eller kringgå Traderas avgifter
 • Att ange en annan avgift för frakt/emballage i objektsbeskrivningen än den som är angiven i annonsens ruta för fraktkostnad
 • Att ta ut påminnelseavgift för obetalda objekt som privatsäljare
 • Att som företag friskriva sig från konsumentköplagen, t ex: ”Jag ansvarar inte för postens slarv”
 • Att debitera köparen extra avgifter vid betalning med t ex PayPal
 • Det är inte tillåtet att skriva ut ett lägsta försäljningspris i objektsbeskrivning om inte tillvalet reservationspris är valt


Tillåtet att göra

Exempel på tillåtna fraktalternativ

 • Att ange den totala och slutgiltiga fraktkostnaden i fraktrutan
 • Att specificera att fraktkostnaden består av eventuell emballage och hanteringsavgift i beskrivningen
 • Att använda sig av reservationspris som tillval och använda det som sitt lägsta försäljningspris
 • Att utförligt i objektsbeskrivningen informera om extra kostnader för emballage
 • Att enbart använda sig av säkra betalsätt i de annonser där det endast finns som alternativ på säljsidan