Märkeskopior, förfalskningar och andra kopior

Det är tillåtet att sälja äkta varor på Tradera. Om objektet du säljer är en kopia (som t ex förfalskade klockor och handväskor), replika, bootleg eller förfalskning får du inte sälja det på Tradera.

ExempelInformation
JA

Tillåtet

  • En väska märkt med varumärket Chanel som är producerad av Chanel
  • En äkta autograf

restricted

Tillåtet med restriktioner

  • En utskriven kopia av ett foto, så länge du äger rättigheterna till att sälja objektet vidare

nej

Otillåtet

  • Ett par skor märkta med varumärket Converse som inte tillverkats av Converse
  • Kopierad musik, filmer, spel eller e-böcker som man inte äger rättigheterna att sälja vidare
  • Otillåtna inspelningar av shower eller konserter
  • PDF-filer eller skivor med inskannade sidor ur en bok, tidning, handbok eller annat skrivet material som är skyddat av upphovsrätt men som säljaren inte själv har skrivit


I

Anledning till regeln: 
Det är enligt lag förbjudet att inkräkta på andra parters immateriella rättigheter (som varumärke eller upphovsrätt). Att sälja otillåtna kopior och förfalskningar är med andra ord olagligt och inte tillåtet på Tradera. Här kan du läsa mer om varumärken och varumärkesskydd.

Mer information:
Läs mer om Traderas samarbete med rättighetsinnehavare >>