Märkeskopior, förfalskningar och andra kopior

Det är tillåtet att sälja äkta varor på Tradera. Om objektet du säljer är en kopia (till exempel förfalskade klockor och handväskor), replika, bootleg eller förfalskning får du inte sälja det på Tradera.

Varför har vi denna regel?

Det är enligt lag förbjudet att inkräkta på andra parters immateriella rättigheter (som varumärke eller upphovsrätt). Att sälja otillåtna kopior och förfalskningar är med andra ord olagligt och inte tillåtet på Tradera. Intresserad av att veta mer? Läs gärna om vårat arbete med rättighetsinnehavare.


Otillåtet att sälja

Exempel på otillåtna varor

  • Ett par skor märkta med varumärket Converse som inte tillverkats av Converse
  • Kopierad musik, filmer, spel eller e-böcker som man inte äger rättigheterna att sälja vidare
  • Otillåtna inspelningar av shower eller konserter
  • PDF-filer eller skivor med inskannade sidor ur en bok, tidning, handbok eller annat skrivet material som är skyddat av upphovsrätt men som säljaren inte själv har skrivit


Tillåtet att sälja, med restriktioner

Exempel på restriktioner

  • En utskriven kopia av ett foto, så länge du äger rättigheterna till att sälja objektet vidare


Tillåtet att sälja

Exempel på tillåtet

  • En väska märkt med varumärket Chanel som är producerad av Chanel
  • En äkta autograf