Olagliga objekt

Försäljning av objekt som enligt lag är olagliga eller hårt reglerade är inte tillåtna att sälja på Tradera.

ExempelInformation

Affärsverksamheter

nej

Otillåtet

 • Aktier, obligationer eller investeringsandelar i bolag eller fastigheter, inklusive men inte begränsat till aktiebolag eller handelsbolag
 • Erbjudanden att investera pengar i en affärssatsning
 • Multi-level marketing (MLM), pyramidspel, matrixupplägg eller liknande försäljningsmetoder
 • Pågående affärsverksamhet – om försäljningen inbegriper en överföring av aktier eller andel i aktier, aktielån eller annan form av skuld i företaget
 • Kryptovalutor så som Bitcoins, Litecoins och Dogecoins

nej

Tillåtet med restriktioner

 • Gamla aktiebrev eller aktiebrev med samlarvärde, förutsatt att sådana aktiebrev antingen är ogiltiga eller representerar en andel i ett företag som inte längre existerar, och inte kan lösas in mot pengar eller andra värdepapper i ett andra företag
 • Webbplatser och domännamn
 • ”Körklara” affärsverksamheter, t ex försäljningsautomater


Alkohol och tobaksrelaterade objekt

nej

Otillåtet

 • Cigaretter och snus
 • E-cigaretter, nikotintuggummin och nikotinplåster
 • Förpackningar som innehåller alkohol
 • Smaksatt tobak

nej

Tillåtet med restriktioner

 • Tomma alkoholflaskor så länge det tydligt framgår av beskrivningen att de är tomma samt att annonsen har tydliga bilder på den öppna flaskan utan innehåll
 • Cigarettpaket, snusdosor samt cigarrförpackningar om de är tomma på innehåll


Fordon och certifikat för fordonsdelar

nej

Otillåtet

 • Gällande registreringsskyltar, eller skyltar som liknar eller påstås likna sådana registreringsskyltar
 • Alla objekt som främst är till för att göra om identifikationshandlingar, tillstånd, eller registreringsskyltar

nej

Tillåtet med restriktioner

 • Registreringsskyltar med samlarvärde (dvs skyltar som ej längre är giltiga för att användas på ett fordon)
 • Certifikat eller tillstånd för fordonsdelar får bara annonseras ut tillsammans med fordonsdelen
 • När en fordonsdel säljs måste det framgå av beskrivningen huruvida fordonets körtillstånd fortfarande gäller enligt lokala föreskrifter efter att fordonsdelen monterats
 • Säljaren måste ange i beskrivningen vilken typ av dokument (certifikat för fordonsdelen eller liknande) som medföljer fordonsdelen
 • Det får inte verka som att det räcker med de medföljande dokumenten för att det fordon som delen monteras i ska få körtillstånd


Föremål som tillhör nationellt och globalt kulturarv

nej

Otillåtet

 • Antika mynt, vapen, gravföremål, keramik, smycken och verktyg
 • Religiösa föremål
 • Fossiler och mineraler


Människor och delar av människokroppen

nej

Otillåtet

 • Organ
 • Ben
 • Blod
 • Avföring
 • Sädervätska
 • Ägg


Nationella ID-handlingar

nej

Otillåtet

 • Födelseattester, körkort, ID-kort eller pass
 • Falska ID-kort och all utrustning som är till för att tillverka sådana kort
 • Dokument som låter innehavaren missbruka titlar (t ex akademiska- & ämbetstitlar), inklusive yrkestitlar (t ex läkare och advokat)


Parfym och kosmetika

nej

Otillåtet

 • En flaska som du själv fyllt på från en större parfymflaska
 • Parfymtester
 • Kopior av parfymer eller smink
 • Parfymer där doften jämförs med parfymer från andra varumärken

nej

Tillåtet med restriktioner

 • Egentillverkade kosmetikaprodukter så länge de följer svensk lagstiftning
 • Varuprover av smink som kommer i originalförpackningen där innehållsförteckning finns på svenska eller engelska


Stöldgods

nej

Otillåtet

 • Objekt som är stulna eller som kan antas vara stulna


Varor med import/exportförbud

nej

Otillåtet

 • Objekt som omfattas av import- eller exportförbud


nej

Anledning till regeln:

  Försäljning av objekt relaterade till reglerna ovan är enligt lag antingen förbjuden eller reglerad. För att hjälpa våra medlemmar att följa svensk lagstiftning har vi regler för vilka objekt som får säljas och inte.

Mer information:

Affärsverksamheter, aktier och värdepapper

Finansinspektionens webbplats »

Alkohol och tobaksrelaterade objekt

Alkohollagen »Tobakslagen »

Fordon och certifikat för fordonsdelar

  • Information om den inverkan modifikationer har på ett fordons körtillstånd finns på

Bilprovningens webbplats »

Föremål som tillhör nationellt och globalt kulturarv

Riksantikvarieämbetet »

Människor och delar av människokroppen

EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och konsumentskydd »

Nationella ID-handlingar

Polisens webbplats »

Stöldgods

Polisens webbplats »

Varor med import/export förbud

EU-kommissionen för handel med tredje land

  »

EU-kommissionen för ekonomi och finans

  »