Olämpliga bilder och objektsbeskrivningar

En annons behöver innehålla bilder och en beskrivning som upplevs som lämplig och beskriver objektet på ett passande sätt.

ExempelInformation

nej

Tillåtet

  • Att ange den faktiska titeln på en film eller bok vars titel kan uppfattas som stötande
  • Annonser där objektet är i fokus och framställs på ett passande sätt.

nej

Otillåtet

  • Bilder och beskrivningar som kan uppfattas som hatiska, rasistiska eller på andra sätt stötande
  • Annonser där varan framställs med hjälp av sexuellt utmanande bilder eller beskrivningar


nej

Anledning till regeln:

    Tradera skall vara trivsamt för alla medlemmar. Bilder och objektsbeskrivningar behöver vara tydliga och trevliga. Ett vårdat språkbruk och god ton uppskattas.

Mer information:

    Annonser där objektet framställs med hjälp av sexuellt utmanande bilder eller beskrivningar och där produkten inte är det som huvudsakligen står i fokus är inte tillåtna. Bilder på bröst och könsorgan är inte tillåtet oavsett om bilden är censurerad.