Olämpliga bilder och objektsbeskrivningar

En annons behöver innehålla bilder och en beskrivning som upplevs som lämplig och beskriver objektet på ett passande sätt.

Varför har vi denna regel?

Tradera skall vara trivsamt för alla medlemmar. Bilder och objektsbeskrivningar behöver vara tydliga och trevliga. Ett vårdat språkbruk och god ton uppskattas. Annonser där objektet framställs med hjälp av sexuellt utmanande bilder eller beskrivningar och där produkten inte är det som huvudsakligen står i fokus är inte tillåtna. Bilder på bröst och könsorgan är inte tillåtet oavsett om bilden är censurerad.

            nej              
         
Otillåtet att sälja

  • Bilder och beskrivningar som kan uppfattas som hatiska, rasistiska eller på andra sätt stötande
  • Annonser där varan framställs med hjälp av sexuellt utmanande bilder eller beskrivningar

                          
         
Tillåtet att sälja

  • Att ange den faktiska titeln på en film eller bok vars titel kan uppfattas som stötande
  • Annonser där objektet är i fokus och framställs på ett passande sätt.