Tjänster och presentkort

Presentkort är i allmänhet tillåtet att sälja på Tradera. Det förutsätter dock att presentkortet är utfärdat av ett väletablerat företag och att det avser en produkt som i övrigt är tillåten på Tradera. Rena tjänster är i regel inte tillåtna att sälja.

ExempelInformation

nej

Tillåtet

 • Biocheckar från SF Bio
 • Presentkort hos Vingresor
 • Objekt som ska modifieras utifrån köparens önskemål, se vår policy för Fria val av objekt

nej

Tillåtet med restriktioner

 • Tjänster sålda och förmedlade av ett väletablerat företag, så länge försäljningen godkänts av Tradera
 • Presentkort eller biljetter där sista giltighetsdatum har passerat, så länge objektet har ett tydligt samlarvärde

nej

Otillåtet

 • En annons för ett ”virtuellt” förhållande
 • En tjänst som antyder massage, eller på något sätt förmedlar en intim kontakt inklusive träffar, ledsagare eller motsvarande
 • Presentkort utfärdade av privatpersoner
 • Presentkort utfärdade av företag som inte anses vara väletablerade


nej

Anledning till regeln:

  Denna policy hjälper oss att säkerställa en säker och trygg handelsplats för alla medlemmar. Försäljning av tjänster eller presentkort under okontrollerade former kan komma att skada Tradera och dess medlemmar, varför det inte tillåts på Tradera.

Mer information:

  Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som i detta sammanhang klassas som ett väletablerat företag samt vad som är en tillåten tjänst.
  Vid större kampanjer kan vissa undantag från den här regeln förekomma, detta sker då alltid i samförstånd med Tradera.