Förfalskade sedlar, mynt och frimärken

Det är tillåtet att sälja sedlar, mynt och frimärken på Tradera. När det kommer till förfalskade versioner så finns det begränsningar kring försäljning och tillverkning av dessa.

Exempel
JA

Tillåtet

  • Äkta mynt
  • Äkta sedlar
  • Äkta frimärken

restricted

Tillåtet med restriktioner

  • Reproduktioner, replikor och kopior av mynt (svenska eller utländska), så länge de är tydligt och permanent märkta med ordet KOPIA.
  • Manipulerade, förfalskade samt eftertryckta frimärken så länge det tydligt framgår, samt att objektet genom manipulation kan anses ha ett samlarvärde

nej

Otillåtet

  • Förfalskade mynt och sedlar
  • Förfalskade obligationer och värdepapper
  • Förfalskade postanvisningar och postväxlar

InformationI

Anledning till regeln: 
Många förfalskningar av mynt, sedlar och frimärken kan strida mot lagen och därför tillåter vi inte att sådana objekt säljs på Tradera.

Mer information:

Vad gäller för replikor av mynt?
Utöver det som framgår i exemplen så behöver det även alltid tydligt framgå om objektet är en nyprägling av ett äldre mynt. Hänsyn ska dock alltid tas till svensk lagstiftning.

Vad gäller för replikor av frimärken?
För att förtydliga det som framgår under exemplen för frimärken, med manipulerade objekt avses bland annat:

• Äkta märken med falska eller förbättrade (ifyllda) stämplar
• Äkta märken som förvanskas till exempel genom manipulation med tandningen
• Falska brev, till exempel där brevet och märkena inte hör ihop.

Förfalskade och väldokumenterade frimärken, där det också tydligt framgår att det rör sig om en förfalskning, får säljas. Ett exempel på en känd förfalskare är Jean de Sperati.

Hänsyn ska dock alltid tas till svensk lagstiftning.