Förfalskade sedlar, mynt och frimärken

Det är tillåtet att sälja sedlar, mynt och frimärken på Tradera. När det kommer till förfalskade versioner så finns det begränsningar kring försäljning och tillverkning av dessa.

Varför har vi denna regel?

Många förfalskningar av mynt, sedlar och frimärken kan strida mot lagen och därför tillåter vi inte att sådana objekt säljs på Tradera. Hänsyn ska alltid tas till svensk lagstiftning.

            nej              
         
Otillåtet att sälja

 • Förfalskade mynt och sedlar
 • Förfalskade obligationer och värdepapper
 • Förfalskade postanvisningar och postväxlar

                          
         
Tillåtet att sälja, med restriktioner

 • Reproduktioner, replikor och kopior av mynt (svenska eller utländska), så länge de är tydligt och permanent märkta med ordet kopia.
 • Behöver tydligt framgå om objektet är en nyprägling av ett äldre mynt.
 •  Äkta märken med falska eller förbättrade (ifyllda) stämplar
 •  Äkta märken som förvanskas till exempel genom manipulation med tandningen
 •  Falska brev, till exempel där brevet och märkena inte hör ihop
 • Förfalskade och väldokumenterade frimärken, där det också tydligt framgår att det rör sig om en förfalskning, får säljas. Ett exempel på en känd förfalskare är Jean de Sperati. 

                          
         
Tillåtet att sälja

 • Äkta mynt
 • Äkta sedlar
 • Äkta frimärken