Objekt som kan väcka anstöt

Det är tillåtet att sälja objekt som inte väcker anstöt på Tradera. Det finns därför begränsningar kring att sälja objekt som förhärligar våld, objekt som diskriminerar eller angriper människor på grund av kön, ursprung, nationalitet, hudfärg, språk, tro, sexuell läggning, religiös eller politisk övertygelse.

Varför har vi denna regel?

Traderas medlemmar är en mångfaldig grupp av användare med varierande bakgrund och övertygelse. Det är därför lätt att förstå att det alltid finns vissa objekt som kan uppfattas som stötande för några användare. Mångfalden bland våra medlemmar är dock en av Traderas starkaste sidor och vi anser att det är viktigt att respektera den.
 
Med anledning av detta tillåter vi i regel försäljning av ”praktiskt taget allt på jorden”, även föremål som kan uppfattas som stötande. Annonser som förespråkar hat, våld, rasism eller religiös intolerans (eller organisationer som har sådana åsikter) har dock inget på Tradera att göra.
 
Med stöd av denna policy kan vi fritt ta bort en annons när objektet eller beskrivningen grafiskt porträtterar våld eller våldsoffer och saknar konkret socialt, artistiskt eller politiskt värde. Vi tillåter vissa autentiska samlarsaker med koppling till andra världskriget, men förbjuder andra, och det gäller då framför allt objekt som kan anses vara respektlösa mot offer eller som saknar ett historiskt värde eller ett samlarvärde.


Otillåtet att sälja

Exempel på otillåtna varor

  • Nyproducerade objekt (dvs. objekt som saknar historiskt värde) som kan klassas som hets mot folkgrupp
  • Nyproducerade Nationalsocialistiska objekt och övriga nyproducerade extremistiska objekt
  • Musik eller filmer som förespråkar hat och rasism
  • Uniformer eller personliga tillhörigheter från koncentrationslägerfångar
  • Alla sorters fanor, vimplar, armbindlar och flaggor med nazistiska symboler, även om de är autentiska
  • Tradera tillåter inte annonser med objekt som på ett olämpligt sätt framställer folkgrupper


Tillåtet att sälja, med restriktioner

Exempel på restriktioner

  • Dokumentärfilmer om krig eller dokumentärfotografier som porträtterar krigsoffer eller våldsoffer, så länge de i övrigt inte strider emot Traderas grundläggande värderingar


Tillåtet att sälja

Exempel på tillåtet

  • Autentiska objekt med koppling till andra världskriget
  • Frimärken, brev, vykort kuvert och valuta från andra världskriget